အတတ္ႏိုင္ဆံုး႐ွာရလြယ္ကူေအာင္ အဆိုေတာ္နာမည္ နဲ႔ ေလဘယ္ေတြလုပ္ေပးထားတယ္ဗ်ာ။
လိုခ်င္တဲ့ ႏုတ္စ္ကို အဆိုေတာ္နာမည္ႏိွပ္ၿပီး ႐ွာမေတြ႔မွ
ေတာင္းေစခ်င္ပါတယ္။
တင္ၿပီးသားကို ထပ္ထပ္ေတာင္းေနတာကေတာ့ မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ။
ေစတနာ နဲ႔ ေငြကုန္အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး မအားတဲ့ၾကားက တင္ေပးေနတာ
ေက်းဇူးမတင္ခ်င္ေနပါ အေႏွာက္အယွက္ေတာ့ မေပးၾကပါနဲ႔ဗ်ာ။

Sunday, December 9, 2012

ေနညိဳရင္ လင္းနစ္


No comments:

Post a Comment