ဂီတ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ က်ေနာ္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ စုေဆာင္းထား႐ိွ႔ေသာ
ဂီတဆိုင္ရာ original စာအုပ္မ်ားကို http://guitarphoeaye.blogspot.com/
ႏွင့္ http://www.mm-musiclibrary.com/ ၀ပ္ဆိုက္မ်ားတြင္ မွ်ေ၀တင္ေပးထားသလို
က်ေနာ္ နယ္လွည့္တီးခတ္ရင္း ေရာက္ရာၿမိဳ႔မ်ားတြင္ တတ္နိုင္သေလာက္ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႔ က်ေနာ္ မေရာက္ျဖစ္ေသာနယ္မ်ား၊
အင္တာနက္ ေကာ္နက္႐ွင္ မေကာင္းေသာ နယ္မ်ားမွ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ားမွာ
အခက္အခဲမ်ားစြာေတြ႔ၾကေသာေၾကာင့္ အကူအညီေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုထားၾကပါတယ္။
က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း စာအုပ္မ်ားစြာကို အင္တာနက္ေကာ္နက္႐ွင္ အခက္အခဲေၾကာင့္
မတင္ျဖစ္တာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ကြန္ျပဴတာ မ႐ိွ႔ေသာ သူမ်ားအတြက္လည္း က်ေနာ္တင္ေပးတဲ့ Ebook မ်ားဟာ ဖတ္႐ႈ႔ေလ့လာရန္ အခက္အခဲေတြ႔ေနၾကပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး ကူညီနိုင္မယ့္နည္းလမ္းကေတာ့ စာအုပ္မ်ားအား ပရင့္ထုတ္ၿပီး အသံဖိုင္၊မူဗီ ဖိုင္မ်ားအား CD၊ DVD ခ်ပ္မ်ားအသံုးျပဳကာ ေ႐ွးေဟာင္းနည္းျဖစ္တဲ့ စာတိုက္၊ကားဂိတ္မ်ားက တဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ စဥ္းစားမိပါသည္။
က်ေနာ့္မွာ ႐ိွ႔တဲ့ Guitar,Bass ,Drum ,Piano, Classical,Recording,Theory,Vocal,
Violin အစ႐ိွ႔ေသာ သင္ခန္းစာ စာအုပ္မ်ားကို စာရင္းတင္ေပးပါမည္။
လိုအပ္ေသာ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ား ဆက္သြယ္မွာၾကားလွ်င္ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။
က်ေနာ္လည္း သူေဌး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ က်သင့္မည္ေငြေၾကးကိုေတာ့ ေပးေခ်ရပါမည္။
( ေစ်းႏူန္းသင့္တင့္ေစရန္ အျဖဴအမည္း သာ ရပါမည္။)
က်ေနာ့္ ရဲ႕ Original ဂီတသင္ခန္းစာ စာအုပ္မ်ား အေရာင္းဆိုင္ Page တြင္ စာအုပ္စာရင္းတင္ေပးထားပါမည္။
https://www.facebook.com/pages/Original-%E1%80%82%E1%80%AE%E1%80%90%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9/1438440179745718?ref_type=bookmark

Sunday, December 9, 2012

ေနညိဳရင္ လင္းနစ္


No comments:

Post a Comment