PA Home Recording Studio

PA Home Recording Studio
က်ေနာ္ အရင္လို စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ မတီးျဖစ္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ေပၚတဲ့ သီခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မသိေတာ့ပါ။အိမ္မွာ Home Audio Recording ေလး စလုပ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ Recording ပညာမ်ားလည္းေလ့လာ လာအပ္တဲ့သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း လက္ခံတီးေပးေနရပါတယ္။အြန္လိုင္းလည္း သံုးခ်ိန္ သိပ္မရိွ႔ေတာ့ပါ။တတ္နိုင္သေလာက္ေတာ့ အားလပ္တဲ့အခါ အဆင္ေျပရာေလးေတြ တင္ေပးပါမည္။အရင္လို မတင္နိုင္ေတာ့တာကိုေတာ့ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါ။

Friday, November 7, 2014

ရင္ခုန္အခ်စ္ ခ်စ္ေကာင္း


လူႀကမ္းေလး ခ်စ္ေကာင္း


ခိုးလိုးခုလု ခ်စ္ေကာင္း


သြားရေတာ့မယ္အခ်စ္ရယ္ ခ်စ္ေကာင္း


သေဘၤာေမွာက္ၿခင္း- ခ်စ္ေကာင္း


သိလ်က္နဲ႕ ခ်စ္ေကာင္း