Wednesday, February 26, 2014

ဆရာ ကိုစိုင္း ( Guitar Library ) ၏ Facebook ေပၚမွ ဂီတေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား


Jam တီးၾကတယ္။လူေတာ္ေတာ္ မ်ားနႈတ္ဖ်ားမွာ ခပ္ေပါ႔ေပါ႔ေလးေျပာ
ၾကတယ္။
ဘာမွမေလ႔လာဘဲ Jam တီးရင္ထင္ရာျမင္ရာေလ်ွာက္တီးတဲ႔ Jam ဘဲ
ျဖစ္မွာျဖစ္ၿပီး Idea ေတြလည္းထပ္လာေနမွာပါဘဲ။
အဲဒီေတာ႔........
ထင္ရာျမင္ရာတီးတဲ့ Jam၊ေလ႔လာၿပီးတဲ႔ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိး တီး
တဲ႔ Jam၊ အယူအဆပိုင္းေတြကို နားလည္
သေဘာေပါက္ၿပီး ထံုးလိုေမႊေရလိုေနွာက္ၿပီး တီးႏုိင္တဲ႔ Jam၊
ေလ႔လာခဲ႔တဲ႔ Knowledge ေတြကို
ဦးေနွာက္ဘယ္ဖက္အျခမ္းမွာ ကန႔္႔ၿပီး Creative Brain
ျဖစ္တဲ႔ ညာဖက္အျခမ္းသာသံုး၍
အႏုပညာစ်ာန္တခုထဲကိုအားျပဳကာ
Artistic ဆန္စြာတီးတဲ႔ JAM ။
အဲဒီလိုရွိၾကတယ္။
တခ်ဳိ႕ထင္ရာျမင္ရာေလ်ွာက္တီးတဲ႔
Jam မ်ဳိးနဲ႔ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ Artist လို႔
ခံယူထားၾကတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ျမင္ေတြ႔ၾကားျမင္ေနရတာ
ေတြကို သုံးသပ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။


7-string ကိုအနိမ့္မွအျမင့္ယခုလို
ႀကိဳးညႇိပါတယ္။
A-E-A-D-G-B-E ျဖစ္ပါတယ္။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္းသိၿပီး
ျဖစ္မွာပါ။
7th ႀကိဳးကို B ညႇိၿပီးတီးတာမ်ဳိးလည္း
ရွိပါတယ္။အဲဒါမ်ဳိးၾကေတာ့ Single
Line Solo ေတြအတြက္အဆင္ေျပ
ေပမဲ့ Jazz Finger Style သမားေတြ
အတြက္ေတာ့ Bass အခ်ိတ္
အဆက္ယူတဲ့ေနရာေတြမွာ 7th string
A ေလာက္အယူအဆေကာင္းေတြ
ထြက္မလာႏုိင္ဘူး။
7-B tuning ကိုေတာ့ Dream Theatre ကဂစ္တာ
သမား John Petrucci သူတို႔သီခ်င္း
အခ်ဳိ႕မွာ သုံးထားတာေတြ႕တယ္။
အဓိကေျပာခ်င္တာက ၆
ႀကိဳးဂစ္တာနဲ႔ရွာထားတဲ့ finger-
style ဂစ္တာ solo ေတြကုိ 7-
string ေပၚတင္နည္းပါဘဲ။
7-A tuning နဲ႔ ရုိးရုိး ၆ ႀကိဳးနဲ႔ရွာလို႔
ရတဲ့ ၅ ႀကိဳးက Bass Note ေတြ
ကို ၇ ႀကိဳးဆီပို႔လိုက္ရုံပါဘဲ။

စီးပြားေရးမွာၾကည့္ၾကည့္
ႏုိင္ငံေရးမွာၾကည့္ၾကည့္
Martial Art မွာၾကည့္ၾကည့္
လႈပ္ရွားမႈတိုင္းမွာ ျဖစ္လာမယ့္
အခက္အခဲအေႏွာင့္အယွက္
ေတြအတြက္ defense စံနစ္
သို႔မဟုတ္ Preparation ဆို
တာရွိတယ္။
ဒီျပင္ Instruments ေတြမွာ
ေတာ့မသိေပမဲ့ ဂစ္တာတီးခတ္
တဲ့အပိုင္းမွာ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းရဲ႕
အရိပ္နဲ႔အတူ ေနာက္လာမယ့္
စိန္ေခၚမႈ ဂီတသံစဥ္ေတြအတြက္
ျပင္ဆင္မႈ Preparation ဆိုတာ
အစဥ္အၿမဲရွိေနပါတယ္။
အဲဒါကို ကုိယ္ကုိယ္တုိင္သေဘာ
ေပါက္ရင္ေပါက္ မဟုတ္ရင္ အဲဒါ
ကုိၫႊန္ၾကားျပသႏုိင္တဲ့ ဆရာသ
မားမ်ဳိးေတြနဲ႔ ခ်ည္းကပ္ၿပီး ပညာ
ယူသင့္ပါတယ္။
အခုေျပာတာကိုသေဘာမေပါက္
ေသးဘူးဆိုရင္ အရာရာတိုးတက္
ဖို႔အခ်ိန္ေတြ ဆက္ျဖဳန္းေနရပါအုံး
မယ္။
အဲဒါေတြမသိရင္ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့
တီးကြက္ေတြကို တသက္လုံးက်င့္
လည္း Result ေကာင္းေတြမရႏုိင္
ဘူး။
ကိုစိုင္း( Guitar Library )

Passion,Grace & Fire ဂစ္တာ
duet ဟာ Al Di Meola နဲ႔ Flamenco Guitar God ျဖစ္တဲ့ Paco de Lucia တို႔ ၂ ေယာက္တီးခဲ့တယ္ဆိုတာကို Serious Guitar Crazy
ေတြသိၾကမွာပါ။
အဓိကေျပာခ်င္တာက
ဂစ္တာတီးခတ္မႈရဲ႕ ခက္ခဲတဲ့ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ညာဖက္လက္တီးခတ္
မႈအပိုင္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္အားေတြပါပဲ။
ေပးထားတဲ့နမူနာေလးကေတာ့ အဲဒီ
တီးလံုးရဲ႕ Intro ၂ ဘားစာေလးပါပဲ။
ညာဖက္လက္မွာ Plectrum ကိုင္ၿပီး
တီးတဲ့လူေတြအတြက္ တီးဟန္ ၆
မ်ဳိးရွိပါတယ္။
Al Di Meola တီးခဲ့တဲ့အေကာင္းဆုံး
Pick Motion ရွိေသာ္လည္း ညာဖက္
လက္တီးခတ္မႈကြၽမ္းက်င္လာေအာင္
တီးဟန္ ၆ မ်ဳိးစလုံးကိုေလ့က်င့္သင့္
ပါတယ္။
အဲဒါကိုတျခားတူရိယာေတြမွာေလ့က်င့္ႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ဳိး မရ
ရွိႏုိင္ပါဘူး။ဂစ္တာရဲ႕ တသီးတျခားဆန္
တဲ့ စိမ္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ။
Plectrum Motion
၁။ Down Stroke နဲ႔ပဲတီးပါ။
၂။ Up Stroke နဲ႔ပဲတီးပါ။
၃။ Down နဲ႔စၿပီး Alternate
Picking ျဖင့္တီးပါ။
၄။ Up နဲ႔စၿပီး Alternate တီးပါ။
၅။ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ Sweep
Picking ျဖင့္တီးပါ။
၆။ Hybrid Picking ျဖင့္တီးပါ။
Pickနဲ႔ Fingers( m,a,e ) တြဲ
ၿပီးတီးတဲ့ style ျဖစ္ပါတယ္။
နံပါတ္ ၁ ကလြဲၿပီးက်န္တီးနည္း
အားလုံးမွာ သူဟာနဲ႔သူ ခက္ခဲမႈ
ေတြ ရွိပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း Patternဘယ္နွစ္ခုတီးႏုိင္ေၾကာင္း
ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကရင္း တိုးတက္မႈေတြရွာ
ႏုိင္ၾကပါေစ။


Jazz အေၾကာင္းစိတ္ဝင္းစားတဲ့
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ဘီယာ
ေသာက္ရင္းစကားေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါနဲ႔ Chord Substitution အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က E7 အတြက္
Fm6 ကိုအစားထိုးၾကည့္ပါလား
လို႔ သူ႔က္ိုအႀကံေပးခဲ့တယ္။
သူက အေတာ္ဆန္းပါလား သူမသိ
ေသးေၾကာင္းဝန္ခံခဲ့တယ္။
Chord အစားထိုးတီးခတ္တာေတြ
နဲ႔ Changes လို႔ေခၚတဲ့ ေကာ့ဒ္အ
သြားအလာေတြအေပၚ Improvise
လိုက္တီးတဲ့နည္းေတြမွာ ေျပာခဲ့သ
လိုဆန္းျပားၿပီး ခန္႔မွန္းရခက္တဲ့ အ
ယူအဆေတြ ဒုနဲ႔ေဒး Modern နဲ႔
Jazz ဂီတေတြမွာရွိေနပါတယ္။
ဥပမာတစ္ခုထပ္ေျပာရရင္
E7 အတြက္ Dmaj7b5 ကိုသုံးႏုိင္
ပါတယ္။
ဒါေတြဟာသူ႔ဟာနဲ႔သူ Logical က်
လြန္းအားႀကီးတာေၾကာင့္ မသိဘဲ
လက္လြတ္စလြယ္ေလ်ွာက္လုပ္လို႔
မရပါဘူး။


ဂီတမွာ Chords ေတြရဲ႕ Inversion
နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအေရးတယူ အာရုံ
စိုက္ေလ့လာမႈေတြ နည္းေနေသး
တယ္လို႔ထင္မိပါတယ္။
Original သီခ်င္းေတြမွာဒါမ်ဳိးေတြ
ပါေနရင္ေတာ့ မတူတူေအာင္လိုက္
တီးႏုိင္ၾကေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္၊ဘယ္
လိုအေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးသုံး
သင့္တယ္၊သုံးရမယ္ဆိုတာေတြကို
ေတာ့ လူအမ်ားစုဟာ ဦးေနွာက္
ေျခာက္ခံၿပီး အေျဖမထုတ္ၾကေတာ့
ပါဘူး။
ဒါကလည္း ဘယ္သူ႔ကိုမွအျပစ္တင္လို႔ရတဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။
Result ေကာင္းေတြရဖို႔ အစဥ္အ
လာေကာင္းဆိုတာရွိခဲ့ရမယ္။
လူရည္ခြၽန္ရတဲ့ကေလးတေယာက္
ဟာ အခ်ိန္မွန္မွန္နဲ႔ အပတ္တကုတ္
ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာေကာင္း
ရွိခဲ့တယ္။
ေရဗူးေပါက္တာမလိုခ်င္ဘူး ေရပါ
တာပဲလိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ဖီလိုဟာ
ေရေကာသန္႔ရဲ႕လားဆိုတဲ့ အစဥ္အ
လာေကာင္းနဲ႔မွရႏုိင္မယ့္ Result
ေကာင္းကို ထည့္စဥ္းစားစရာမလို
ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာကိုဦးတည္ေန
တယ္။
ၾကဳံရာခပ္လာတဲ့ေရဟာ ေသာက္
သုံးရေလာက္ေအာင္သန္႔ပါ့မလား။
အဲဒီဖီလိုေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အ
ရာရာအေၾကာင္းေၾကာင္းေတြဟာ
ၾကဳံသလိုေရေသာက္ရင္းျဖတ္သန္း
ခဲ့ၾကရတယ္။
ရုပ္ရွင္စာေပဂီတ အႏုပညာနယ္
ပယ္ေတြအျပင္ ပညာေရး က်န္းမာ
ေရးနဲ႔အျခားနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ
အစဥ္အလာေကာင္းဆိုတာကို မသိ
တာေၾကာင့္ မသန္႔တဲ့ေရကိုျပန္ျပန္
ခပ္ခိုင္းေနတာ အႀကိမ္ေတြမနည္း
ေတာ့ဘူးပဲ။


တျခားတူရိယာေတြမွာေတာ့မသိ
ေပမဲ့ ဂစ္တာတီးခတ္မႈမွာ ဒိုကေန
ေရ ႏုတ္၂လုံးအသြားအလာေလး
မွာပဲ scholar မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ရင္
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ trouble-shooting
ေတြဟာ အနည္းဆုံး ၁၀ ခုေလာက္
ရွိတယ္။ေျပာရမယ္ဆိုရင္.......
၁။ လက္ေခ်ာင္းေတြေစာင္းေနလား။
၂။ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ေတြ ေၾကး
fret နားမွာက်ရဲ႕လား။
၃။ Extremely tips လို႔ေျပာတဲ့လက္
ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ားေတြနဲ႔ေသခ်ာ
ဖိရဲ႕လား။
၄။ Buzzing sounds ေတြထြက္ေန
လား။
၅။ လက္ေခ်ာင္းေတြ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ
ရွိရဲ႕လား။
၆။ do ကေန re အကူးမွာလက္ညိႈး
ႂကြမ္ိသလား။
၇။ လက္သူႂကြယ္ဟာႀကိဳးနဲ႔လိုအပ္
တာထက္ေဝးတဲ့ေနရာကေန ဝင္
လာတာလား။
၈။ ဘယ္ညာလက္၂ဖက္ညီရဲ႕လား။
၉။ လက္မက ဂစ္တာလက္တံေပၚ
မွာခ်ိတ္ေနလား။
၁၀။ ခံစားမႈပါရဲ႕လား။
ဒါေတြဟာအေၾကာင္းမဲ့ အျပစ္ရွာ
ၿပီးေျပာေနတယ္လို႔ မထင္ေစခ်င္
ဘူး။
ေျပာခဲ့တဲ့ step တိုင္းမွာေရွာင္ရ
မယ့္အခ်က္ေတြနဲ႔ လိုက္နာရမယ့္
စည္းကမ္းေတြဟာ ခိုင္မာတဲ့
Reasons ေတြနဲ႔အတူရွိေနပါတယ္။
ဒါေတြအပိုေတြပါဆိုၿပီးေျပာတဲ့သူ
ေတြလည္းရွိမွာပဲ။
ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ရည္႐ြယ္တာ
ကေတာ့ ကိုယ့္တီးခတ္မႈေတြဘာ
ေၾကာင့္မွန္းမသိဘဲ တိုးတက္မႈမရွိဘူး
လို႔ ကိုယ္ကိုကိုယ္ထင္ၿပီး အေျဖရွာ
ခက္ေနတဲ့ ဂစ္တာသူရဲေကာင္းေတြ
အတြက္ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။
ဒါေတာင္ဆက္ေရးမယ္ဆိုရင္ေနာက္
၅ ခုေလာက္ရွိေသးတယ္။
အတီးပညာေတြတိုးတက္ၾကပါေစ
လို႔ ဆုေတာင္းရင္း..........။


Chords ေတြရဲ႕ Inversion ဆိုတာ
bass ကို root ကလြဲၿပီးအျခား
member ေတြကို bass အျဖစ္သုံး
ထားတာမ်ဳိးကိုေျပာတာပါ။
ဥပမာ ကမ
ာမေၾကရဲ႕အဆုံးသတ္
မွာ tonic chord ကို second inversion အျဖစ္သုံးထားၿပီး ေနာက္
က dominant chord လိုက္ရတယ္။ေနာက္ဆုံး final chord
ကို Octave Position ျဖင့္အဆုံးသတ္ပါတယ္။အဲဒါမ်ဳိးအဆုံး
သတ္ကို Perfect Cadence လို႔
ေခၚပါတယ္။Perfect Cadence နဲ႔
အဆုံးသတ္မယ္ဆိုရင္ Tonic
Chord second inversion(chord
ရဲ႕ Sol ကို bass တြင္ထား၍သုံးျခင္း)
နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေနာက္က Dominant
Chord root in bass ကိုဆက္လိုက္ေပးရမယ္။
လူတိုင္းဒါကိုတီးတတ္ၾကတယ္ တီး
ႏုိင္ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္
တီးတယ္ ဘယ္လိုနားလည္ရမယ္
ဘယ္လိုအဓိိပၸာယ္ရွိတယ္ဆိုတာ
ေယာင္လို႔ေတာင္မစဥ္းစားမိၾကဘူး။
ဂီတေလာကကို တိုးတက္ေစခ်င္ရင္
စံနစ္က်တဲ့ လက္ဆင့္ကမ္းေဝဌမႈမ်ဳိးေတြလိုပါတယ္။
Rute Learning လို႔ေခၚတဲ့ၾကက္တူ
ေ႐ြးႏႈတ္တိုက္စာက်က္နည္းလိုမ်ဳိး
စာအံေနတာဆိုရင္ အဓိပၸာယ္ေတြ
နားမလည္တာေၾကာင့္ ဗဟုသုတ
လည္းရလိမ့္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဘုရားစာ႐ြတ္သလိုေပါ့။အဓိပၸာယ္
ေတြကိုပါ ဆင္ခ်င္ႏုိင္မွ အက်ဳိးမ်ား
မွာျဖစ္ပါတယ္။


Reggae,R&B အခုတေလာၾကား
ေနရတဲ့ အသုံးအနႈန္းေလးေတြျဖစ္
ပါတယ္။
Reggae ကိုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရင္းနွီး
လာတာ Bob Marley နဲ႔ပါ။လြန္ခဲ့
တဲ့ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ကတည္း
က သူ႔ရဲ႕ No Woman No Cry နဲ႔
ရင္းနွီးခဲ့ပါတယ္။
Reggae rhythm ဟာ unaccent-
ed beat ေတြေပၚမွာ စည္းခ်က္ျပင္း
ျပင္းက်ၿပီး Bass နဲ႔ Drums ကအား
ကူျဖည့္ေပးထားတယ္။
ေနာက္က Supporting လုပ္ရတဲ့
ေနရာမွာ Percussion ကလည္း
ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္ေပးသလို
Reggae ရဲ႕ေနာက္ေသြးေၾကာတခု
ျဖစ္တဲ့ Mutted Guitar သံေတြဟာ
မပါမျဖစ္ အၿမဲေနရာယူထားပါ
တယ္။
Bass နဲ႔ Mutted ဂစ္တာေတြအ
တြက္ နည္းနည္းေလ့လာၿပီး အ
ေတြ႕အၾကဳံအရ ရွာေဖြဖန္တီးႏုိင္
ေပမဲ့ Lead Guitar Fills ေတြနဲ႔
Riffs ေတြကေတာ့ ဖန္တီးဖို႔သိပ္
မလြယ္ပါဘူး။
ဝန္ခံပါတယ္ ဒီျပင္လူေတာ့မသိ
ဘူး ကြၽန္ေတာ့မွာအဲဒီေသြးေတြ
မပါပါဘူး။
အဓိက mood ပဲ။Lead Guitar
ရဲ႕ Mood ကို Reggae မွာ Sense
ေကာင္းေကာင္းကြၽန္ေတာ္မတီးႏုိင္
ပါဘူး။
Mutted ဂစ္တာ parts ေတြက
လည္းအသက္ပဲ။
အဲဒီလုိပဲ R&B မွာ KB ရဲ႕ Voicing
ေ႐ြးခ်ယ္မႈက သိပ္အေရးပါတယ္။
ဘိုဆန္ေအာင္တီးတယ္ဆိုတာ
ေကာ့ေတြအေပၚ Superimposing
လုပ္ၿပီး Tension ေတြကို Closed
Voicing ေတြနဲ႔ ခပ္ေမ်ာေမ်ာေလး
တီးတာမ်ဳိးကိုေျပာတာပါ။
အဲဒီလိုအေတြးေလးေတြ အသိ
ေလးေတြနဲ႔ဖန္တီးရင္ R&B ျဖစ္ၿပီ
ေပါ့။
R&B ဟာထင္သေလာက္ေတာ့မ
လြယ္လွဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။


29th Nov ကေရးခဲ့တဲ့ Status
ကိုျပန္ေကာက္ရရင္ ဒိုကေန ေရကို
ပဲသြားတဲ့ ဂစ္တာတီးခတ္မႈမွာ မွား
ႏုိင္တဲ့ Trouble-shooting ၁၀
ခ်က္ကိုေျပာခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။
ေျပာခ်င္တာက ဒီႏုတ္၂လုံးနဲ႔
ေတာင္ ျပႆနာ ၁၀ခ်က္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ Classical Guitar Piece တစ္ခုရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းမွာ Trouble-shoo
ting ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိေန
မယ္ဆိုတာ မွန္းသာၾကည့္ေပေတာ့

လႈပ္ရွားမႈတိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္
ေတြရွိတယ္။ဒီအားနည္းခ်က္ေတြ
ကိုသိၿပီး Preparation နဲ႔အတူလႈပ္
ရွားတဲ့သူနဲ႔ ဒါေတြကိုမသိမျမင္ဘဲ
လႈပ္ရွားတဲ့သူေတြမွာ Result ေတြ
ဟာ ဆီနဲ႔ေရလိုကြာတယ္။
ဆိုလိုတာက Phonetic,Intonatio
n နဲ႔ အျဖတ္အေတာက္မသိဘဲ အ
ဂၤလိပ္စာပိုဒ္တစ္ခုကိုဖတ္တဲ့သူနဲ႔
သိၿပီးဖတ္တဲ့သူေတြမွာကြာျခားမႈ
ေတြရွိတယ္။
ဥပမာ အဂၤလိပ္ Letter W ကိုဖတ္
မယ္ဆိုရင္ ဒဗလယူ လို႔ထြက္မ
လား ဒဲဗလယူလို႔ထြက္မလား ဆို
တာမ်ဳိးပဲ။
TV အစီအစဥ္တစ္ခုထဲကလို ေမး
တဲ့ေမးခြန္းအေပၚ စိတ္ထင္ရာေတြး
ၿပီး ဟိုဖက္ရပ္လုိက္ ဒီဖက္ရပ္
လိုက္နဲ႔မလုပ္ေစခ်င္ဘူး။
W ကိုဘယ္လိုအသံထြက္ရမယ္
ဆိုတာ စာကုိစံနစ္တက်သင္လာ
တဲ့လူတိုင္းသိတယ္။
အဲဒီသေဘာမ်ဳိးပဲ ဂစ္တာအတီး
ပိုဒ္တခုမွာ ျပႆနာေပါင္းေသာင္း
ေျခာက္ေထာင္ရွိတယ္။
အဲဒါကိုျမင္ေအာင္ တီးတတ္ဖို႔စံနစ္
က်ဖို႔လုိတယ္။အခုေျပာတဲ့သေဘာတရားေတြဟာ အဂၤလိပ္စာနဲ႔
ဂစ္တာမွာမွမဟုတ္ဘူး ကိစၥေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပတ္သက္ေန
တယ္။
ဥပမာ ဥပေဒတစ္ခုထုတ္ေတာ့မယ္
ဆိုရင္ တရားခံျဖစ္မယ့္ပုဂၢိဳလ္ဖက္
က က်ဳိးေၾကာင္းဆက္ႏြယ္ၿပီးေတြး
ေပးမယ့္ ဥပေဒနဲ႔စည္းကမ္းမ်ဳိးေတြ
ျဖစ္သင့္တယ္။
ရာဇဝတ္မႈေတြကိုမဆိုလုိပါ။
ရပ္ကြက္တစ္ခုမွာ ဤေနရာတြင္
အမႈိက္မပုံရ ဒဏ္ေငြဘယ္ေလာက္
ဆိုၿပီးသတ္မွတ္ထားတယ္။
ျပည္သူေတြဖက္ကမၾကည့္တာက
အမႈိက္သိမ္းကားမွန္မွန္လာမလာ
ဆိုတာပဲ။
ေသခ်ာတယ္အမႈက္ခြန္ကေတာ့
မွန္မွန္လာေကာက္ေနတာပဲ။
အမႈိက္ဥပေဒျပဒါန္းတယ္ လူေတြ
စည္းကမ္းတက်ပစ္ႏုိင္ေအာင္အ
မႈိက္သိမ္းစံနစ္ဆိုတာမရွိဘူး။
ဘစ္ကားေပၚမွာအမႈိက္ပုံးထား
တဲ့ကိစၥေျပာရအုံးမယ္။
ေစာေစာစီးစီးစဥ္းစားရမွာက အဲဒီလို
ထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဒီကဘစ္
ကားေတြက မေခ်ာင္ဘူး။
ထားေတာ့လည္း ကြမ္းတံေတြးတ
ပ်စ္ပ်စ္ေထြးထားတဲ့ အမႈိက္ပုံးနား
ကို ၾကပ္သိပ္ေနတဲ့ဒုကၡၾကားမွာ ပါး
ပ်ဥ္းေထာင္ထားတဲ့ေႁမြကိုေတြ႕သ
လို အနားမသီမိေအာင္ႀကိဳးစားရ
တဲ့ ဒုကၡခြၽန္ ၂ထပ္ကြန္းေတြကို မ
သိဘဲနဲ႔ ဥပေဒထုတ္။
ဥပေဒထုတ္တဲ့သူဟာ ဘယ္နွစ္ခါ
မ်ား ဘစ္ကားစီးၿပီးတိုင္းခန္းလွည့္
လယ္စံနည္းနာဖူးလို႔လဲ။
ဘာေတြေလ်ွာက္ေရးမိေနမွန္းမသိ
ေတာ့ဘူး။
ေအာ္ႀကိဳတင္ေတြးေတာဆင္ခ်င္
အကြက္ခ်ၿပီးလုပ္ဖို႔ေျပာတာပါ။

Jazz musicians ေတြနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ရတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ကမ
ာေပၚမွာရွိပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ Thesaurus of Scales
and Melodic Patterns ဆိုတဲ့ စာအုပ္ပါပဲ။
ေရးသားျပဳစုခဲ့သူကေတာ့ Nicolas
Slonimsky(b.1894) ျဖစ္ၿပီး သူဟာ ရုရွားမွာေမြးတဲ့ အေမရိကန္လူမ်ဳိး Musicologist တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီစာအုပ္ထဲမွာ သူက 12-tone
chromatic အေပါင္းအစုေတြနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ scales နဲ႔ melodic patterns ေတြကုိတြက္ခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။
အရည္အတြက္အားျဖင့္ သန္းေပါင္း
၄၈၀ နီးပါးရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါ
တယ္။
အဲဒီစာအုပ္က္ို classical စာအုပ္အ
ျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီထဲမွာ
Jazz လို႔သတ္မွတ္ႏုိင္တဲ့ phrases
တစ္ခုမွမပါပါဘူး။
ဒါေပမဲ့လည္း တစ္ခ်ဳိ႕ထုတ္ႏုတ္ထား
တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက jazz
Players ေတြနဲ႔ရင္းနွီးေနပါတယ္။
ဥပမာ cycle of fourths လိုေပါ့။
အဲဒီမွာ dominant 7b9 စေကးမွာပါ
ဝင္တဲ့ႏုတ္ေတြနဲ႔ single-note lines
ေတြ အသုံးျပဳထားတယ္။

ခုနေျပာခဲ့တဲ့ status ထဲက
Dominant 7b9 scale ကို
သိခ်င္ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
အမွန္ေတာ့သူ႔အတြက္ သီးသန္႔
စေကးမရွိပါဘူး။
အဲဒီ 7b9 ေကာ့ဒ္အတြက္ သုံး
ႏုိင္တဲ့စေကးကို အေၾကာင္းျပဳ
ၿပီး 7b9 စေကးလုိ႔ အလြယ္သတ္
မွတ္ၾကတာပါ။
Melodic Minor စေကးရဲ႕ 7th mode
ကို Altered Dominant 7th စေကး
လို႔ေခၚၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့ေကာ့ဒ္အတြက္
သုံးႏုိင္ေပမဲ့ မလိုအပ္ပဲ တျခား color
ေတြကိုဆြဲသုံးသလိုျဖစ္ေနလို႔ သနပ္
ခါးပါးကြက္ကြက္ၿပီး ႏုတ္ခမ္းနီထပ္ဆိုးသလိုျဖစ္ေနတယ္။
ဘာလို႔ဆိုေတာ့ Altered Dominant
7th စေကးမွာ လိုအပ္တဲ့ b9 အျပင္
#9,b5 နဲ႔ #5 တို႔လည္းပါေသးတယ္။
ဒါေၾကာင့္ 7b9 စေကးသီးသန္႔ပဲသုံး
မယ္ဆုိရင္ တျခားစေကးတစ္ခုကို
စဥ္းစားရေတာ့မယ္။
အဲဒီအတြက္သင့္ေတာ္တဲ့စေကးက
ေတာ့ Mixolydian b2 လို႔ေခၚတဲ့စေကးကို သုံးရပါမယ္။
Mixolydian b2 စေကးဟာ
featuring တစ္ခုအေနနဲ႔မရွိဘူး။
သူဟာ offspring စေကးလို႔ေျပာႏုိင္တဲ့ Mode တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ Parent စေကးကေတာ့
Harmonic Major စေကးျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုဖြဲ႕စည္းပါတယ္။
1 2 3 4 5 b6 7 i
အဲဒီစေကးရဲ႕ offspring စေကးျဖစ္တဲ့
5th mode ဟာ Mixolydian b2 ျဖစ္
ၿပီး၊ယခုလိုျဖစ္လာတာေၾကာင့္ 7b9 စေကးလို႔ေျပာႏုိင္ပါတယ္။
1 b2 3 4 5 6 b7 i
အဲဒီမွာ 13 ဆိုတဲ့ tension ပါေပမဲ့
diatonic လမ္းေၾကာင္းကိုျပေနတာ
ေၾကာင့္ b9 ရဲ႕ color ကိုပိုေပၚလြင္ေစ
ပါတယ္။
ႏႈတ္ခမ္းရဲ႕ သဘာဝပန္းႏုေရာင္ဟာ
လုပ္ယူထားတဲ့ cosmatic ေတြမပါ
တာေၾကာင့္ သနပ္ခါးပါးကြက္အလွ
ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစတဲ့ သေဘာပါပဲ။

Diatonic major scale အပါအဝင္
အသုံးမ်ားတဲ့ maj,min scales မ်ား
ဟာ(၇)သံပဲရွိပါတယ္။
8-note scale ဆိုၿပီး ေပၚျပဴလာအ
ျဖစ္ဆုံး စေကးတစ္ခုကေတာ့
Diminished scale ျဖစ္ၿပီး ေျပာတဲ့
အတုိင္း အသံ(၈)သံပါပါတယ္။
Diminished scale(၂)မ်ဳိးရွိပါတယ္။
သံျပည့္သံဝက္(W/H)ပုံစံနဲ႔ သံဝက္
သံျပည့္(H/W)ပုံစံတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးမ်ားတဲ့စေကးေတြကို အခ်ိန္
မေ႐ြးထတီးႏုိင္ၾကေပမဲ့ diminished
စေကးကိုေတာ့ မွတ္မိေအာင္ မနည္း
ေလ့က်င့္ရပါတယ္။
ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ေျပာခဲ့တဲ့ dim scale
၂ ခုက ကုလားႀကီးနဲ႔အရာႀကီးျဖစ္ေန
လို႔ကြဲျပားေအာင္မွတ္ရတာ ခက္ခဲပါ
တယ္။
အဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ့ dim စ
ေကးလိုပဲ အသံ(၈)သံပါတဲ့ ေနာက္
စေကးတစ္မ်ဳိးပါပဲ။
အဲဒါကေတာ့ Jazz Melodic Minor
Scale ကို 4# ေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္း
ပါပဲ။
Jazz Melodic Minor ဆုိတာ traditional melodic minor လို အ
တက္နဲ႔အဆင္းေျပာင္းသြားတာမ်ဳိးမ
ဟုတ္ဘဲ ဒီပုံစံ 1 2 3b 4 5 6 7 i အ
တုိင္း အတက္အဆင္းအတူတူသြား
ရမယ့္စေကးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီမွာ 4# ေပါင္းထည့္လိုက္ေတာ့
ယခုလိုျဖစ္လာပါတယ္။
1 2 3b 4 4# 5 6 7 i
Jazz,Fusion စတဲ့ ဂီတစတုိင္ေတြမွာ
အသုံးမ်ားၿပီး ယခုလို Altered Chords= mMaj7#5,7b9#9,maj9
#11,9#11 ေတြအတြက္ သုံးႏုိင္ပါ
တယ္။
သူရဲ႕ 5th mode ကို #IV°7 ေကာ့ဒ္
အတြက္ dim စေကးေနာက္တစ္မ်ဳိး
အေနနဲ႔ သုံးပါေသးတယ္။ယခုလိုျဖစ္ပါတယ္။
1 2b 3b 4 5b 6b 6 7 i.


စိတ္ဝင္စားစရာ ေနာက္ 8-note
scale တစ္ခုကေတာ့ Bebop
Minor Scale ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ့္ရဲ႕ music idea ေတြကို အသိ
နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ျဖတ္သန္းခ်င္ရင္ေတာ့
မသိမျဖစ္ေလ့လာထားရမယ့္ စေကး
တစ္ခုပါပဲ။
သူ႔ရဲ႕ေဖာ္ျမဴလာက Dorian+3
ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ၈ သံျဖစ္သြား
တာပါ။
Bebop Era လို႔ေျပာရမယ့္ ဘီးေဘာ့
ေခတ္ကတည္းက ေပၚလာတဲ့စေကး
လို႔ေျပာႏုိင္ၿပီး ယေန႔ထိတိုင္ World
Leading Guitarists ေတြနွစ္ခ်ဳိက္စြာ
တီးခတ္ေနတဲ့ စေကးမ်ားစြာထဲက
တစ္ခုပါပဲ။
စေကးတစ္ခုအတြင္းမွာ 3 နဲ႔ 3b တစ္
ၿပိဳင္နက္ပါေနၿပီဆိုရင္ Maj,Min ဘယ္
ေကာ့ဒ္အတြက္ သုံးရမွာလည္းဆိုၿပီး
ဇေဝဇဝါျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
လြယ္ပါတယ္။ 7 က 7b ျဖစ္ေနရင္
Dominant7th အုပ္စုထဲဝင္ေနလို႔ 3b
ကို #9 အျဖစ္ treat လုပ္ေပးရမယ္။
တစ္ဖက္မွာလည္း 2=9 ရွိေနေသး
ေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕က chord symbol ကို
ဒီလိုေဖာ္ျပၾကတယ္။
ဥပမာ G ကို Root ထားၿပီးေျပာရရင္၊

G7#9(9)

ျဖစ္ပါတယ္။Chord Symbol ကို
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္စေကးကု္ိ
Guide Line ေပးထားတယ္ဆိုတာ
နားလည္ၾကရပါတယ္။Bebop Minor
Scale ပါ။

1 2 3b 3 4 5 6 7b i
ဒါေပမဲ့ Bebop Minor ဆိုတာေၾကာင့္
minor ေကာ့ဒ္အတြက္ပဲအဓိကထား
သုံးၾကတဲ့အခါ major third ျဖစ္တဲ့
3 ဟာ minor chord ထဲမွာေၾကာင္
သလိုျဖစ္ေနေပမဲ့ single line solo
ေတြၾကားမွာ 3 ဟာ passing note
လိုလုိ neighboring note လိုလိုနဲ႔
က်ရာေနရာမွာ သရုပ္ေဆာင္ရပါ
တယ္။
အဲဒါ Bebop Style ရဲ႕ထူးျခားတဲ့ သြင္
ျပင္လကၡဏာပါပဲ။Minor chord အေနနဲ႔ chord symbol ျပမယ္ဆိုရင္
ေတာ့ ယခုလိုျဖစ္ပါတယ္။

A=Root
Am7(3)ျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာ bebop
လမ္းေၾကာင္းေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့လည္း Am7 ဆိုၿပီးရုိးရုိးေကာ့ဒ္ေပးထားေပမယ့့္bebop colour ကိုသုံးခ်င္လို႔ 3 ကို
minor chord ထဲမွာထည့့္တီးတဲ့ Jazz နဲ႔ Fusion ပညာရွင္ေတြ
လည္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။