Tuesday, October 1, 2013

အမုန္းမ႐ိွ႕တဲ့ကမၻာ အက္ဂါ


အိမ္ေရွ့ကလမင္း တူးတူး


မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့အခ်စ္ တူးတူး


ကိုယ္တိုင္းေရးပံုတူ ခ်စ္ေကာင္း


ကိုႀကီး ဘရိတ္ကီ


႐ွင္းမျပႏိုင္ဘူး ခင္ဇာျခည္ေက်ာ္


႐ူးပီ ခ်စ္သုေ၀